Alapozó terápiás mozgásvizsgálat

A mozgásvizsgálat a gyermek életkora alapján elvárható nehézségű gyakorlatokon keresztül tárja fel a gyermek fejlettségi szintjét, mutat rá az esetleges elmaradásokra, idegrendszeri éretlenségre, de az erősségekre is.
A feladatok a csecsemőkori mozgásoktól indulnak, a kisgyermekkori nagymozgásokon át kiterjednek a rugalmasság, egyensúly vizsgálatára. Felmérik a fej, törzs, végtagok függetlenedésének, a keresztező,  többkomponensű mozgásoknak a fejlettségi szintjét. A részképességeken belül vizsgáljuk a gyermek idő-, téri tájékozottságát, a finommotorikát, dominanciát,, ritmuskészséget, szerialitást. 

A vizsgálat az előzetesen kitöltött Anamnézis lap megbeszélésével kezdődik, s rövid szóbeli összegzéssel zárul.