Beszédészlelés, -értés vizsgálat (GOH/GMP)

MIért fontos a beszédészlelés, beszédértés vizsgálata? 

A beszédészlelési és a beszédmegértési folyamatok  esetleges zavarai sok jó képességű gyermeknél nem jelennek meg, mert ők egyéb képességeikkel remekül kompenzálnak. Így sok esetben csak a későbbiekben jelentkező iskolai kudarcok hívják fel a figyelmet a problémára. Van, akinél már az olvasás elsajátítás folyamatánál akadnak nehézségek, van akinél csak később, a szövegértés gyengesége utal a beszédfeldolgozási folyamat problémájára. 

Melyek a leggyakoribb tünetek, melyek a beszédészlelés, -értés elmaradására utalhatnak?

- megkésett beszédfejlődés
- tartós, több hangra kiterjedő beszédhiba
- mesehallgatás kerülése
- túlzott játékosság
- gyakori visszakérdezés, félreértés
- szegényesebb szókincs, kifejezésmód
- olvasás, írás, helyesírás nehézsége
- verstanulás, szöveges feladatok megoldásának nehézsége
- látszólagos figyelmetlenség
- tanórai passzivitás, motiválatlanság
- magatartási problémák

A vizsgálat menete

A vizsgálat 3 éves kortól végezhető 12-13 éves korig egy szülő jelenlétében. Életkortól függően 13-19 tesztet tartalmaz.
A vizsgálat feltétele, hogy a gyermek egészséges legyen. Az esetleges hurutos megbetegedések, nátha, fülproblémák torzítják a vizsgálat eredményét. (Nagyothalló gyermek vizsgálata hallókészülékkel lehetséges.)

A vizsgálat magában foglalja a beszédhallás (GOH) vizsgálatát, egy erre a célra kifejlesztett eszközzel, fejhallgatóval. A gyermek 10-10 szót hall egyik majd másik fülében, melyeket vissza kell mondania. 

Életkortól függően 8-10 teszt a beszédészlelést méri, háttérzajban, gyorsított, eltérő frekvencián lejátszott szavak, mondatok, értelmetlen hangsorok, ritmusok ismétlésével.
Két teszt a mondat,-szövegértést vizsgálja, kettő a rövid távú emlékezetet, egy a szókincs aktiválás képességét, egy a dominanciát.
7-8 éves kortól vizsgáljuk a centrális működést és az agyfélteke dominanciát. 

A vizsgálat célja

A vizsgálat eredménye alapján megállapítható a probléma jellege, mértéke, területe. Ennek függvényében állítható fel javaslat a szükséges fejlesztésre, mely a probléma mértékétől függően részben otthon is végrehajtható napi 10-20 percben.