Egyéni képességfejlesztés iskoláskorúaknak

Előzetes felmérés, vizsgálat eredményei alapján, a szükséges képességterületek fejlesztése fejlesztő játékokkal, feladatokkal, igény/szükség esetén tanulásmegsegítés (elsősorban olvasás, írás, helyesírás, matematika területén). Heti 1-2 alkalommal egyeztetés alapján. Egy alkalom 60 perc.