Iskolai készségek felmérése

Mit tartalmaz a vizsgálat?

- olvasás (olvasástechnika, szövegértés)
- írás (íráskép, elhelyezés)
- helyesírás 
- nyelvtani ismeretek, készségek (osztályfok alapján elvárható ismeretek, ezek felismerése, alkalmazása)
- számolás (alapkészségek, osztályfok alapján elvárható ismeretek, ezek alkalmazni tudása)