Komplex képességfelmérés óvodáskorúaknak

Mit tartalmaz a vizsgálat?

Kognitív képességek:

- vizuális észlelés: alakkonstancia, alak-háttér, analízis-szintézis,
- auditív észlelés (beszédhanghallás, differenciálás)
- figyelem
- emlékezet
- gondolkodás (számolás, összefüggés-megértés, következtetés)

Orientációs képességek:

- téri tájékozódás (téri pozíció, reláció szókincs)
- idői tájékozódás

Egyéb tesztek
- emberrajz
- szem-kéz koordináció
- írásmozgás koordináció
- diszlexia előrejelző

A tesztek kiértékelése írásban történik. Az eredmények alapján javaslatot teszünk az esetlegesen szükséges fejlesztésre, terápiára.