Komplex mozgás-és részképességfejlesztés iskola előtt

A foglalkozás során a gyermek igényeihez igazodóan célirányos mozgás-és képességfejlesztés történik. Mozgás során különös hangsúlyt fektetünk a függetlenítő, keresztező, végtagösszerendező/szétválasztó, komplex mozgásgyakorlatokra, mozgás-és beszéd összekapcsolására. A részképességfejlesztés részben pedig olyan területekre fókuszálunk, melyek nélkülözhetetlenek az alapkészségek - olvasás, írás, számolás - elsajátításához. A kognitív képességek (észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás) mellett hangsúlyt kapnak a téri tájékozódás, szem-kéz koordináció, finommotorika. Mindezeket játékos feladatokkal, gyakorlatokkal fejlesztjük. 

Egyeztetés alapján. Heti 1-2 alkalommal.